Spring för alla barns rätt till sin barndom

Spring för alla barns rätt till sin barndom

Ska du springa ett lopp, gå över halva Sverige eller göra en annan utmaning som inkluderar rörelse? Gör det för Maskrosbarn genom att starta en egen insamling!

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn över hela Sverige vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld.

Genom din utmaning och insamling är du med och bidrar till att barn i svåra hemförhållanden kan få hjälp och stöd för sin situation, en gemenskap med andra och en möjlighet att bara vara just barn.

Just nu är ditt stöd är viktigare än någonsin!

De senaste åren har varit extra svåra för barnen vi möter och vi är i stort behov av att nå och stötta fler. Vi har mött många barn som påverkats av pandemin, och vars psykiska ohälsa förvärrats. Vi känner även en ökad oro för de här barnen, då deras föräldrar ofta tillhör en grupp som drabbas tidigt när ekonomin försämras och läget på arbetsmarknaden hårdnar. I inflationens och lågkonjunkturens spår larmar nu exempelvis skolor om att barnen äter allt mer i skolmatsalen. Det är ett allvarligt tecken som även speglar det vi upplever i vår verksamhet.

Var med och gör skillnad – spring för bars rätt till sin barndom!

22 460 kr
Insamlat


16
Insamlingar

126
Gåvor