Spring för alla barns rätt till sin barndom

Spring för alla barns rätt till sin barndom

Ska du eller ni som företag springa ett lopp, gå över halva Sverige eller göra en annan utmaning som inkluderar rörelse? Gör det för Maskrosbarn genom att starta en egen insamling här!

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn över hela Sverige vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld.

Genom din utmaning och insamling är du med och bidrar till att barn med svåra hemförhållanden kan få hjälp och stöd för sin situation, en gemenskap med andra och en möjlighet att bara vara just barn.

Just nu är ditt stöd viktigare än någonsin!

Vi kan tydligt se att omvärldsläget och den ekonomiska krisen drabbat barnen vi mött i vår stödverksamhet under 2023. Barnen har berättat om stor oro för såväl sina föräldrars som sitt egna psykiska mående, samt för att pengarna i familjen inte ska räcka ens till det mest nödvändiga. Ett tungt bevis på att det blivit värre för många barn är att vi på Maskrosbarn under 2023 gjorde fler än dubbelt så många orosanmälningar till socialtjänsten än året innan.

Trots den dystra siffran finns det hopp i att fler barn vågar berätta för oss om det allra svåraste i sitt liv och att vi tillsammans kan agera på det. Inget barn ska behöva vara rädd i sitt eget hem.

Var med och gör skillnad – spring för bars rätt till sin barndom!

64 167 kr
Insamlat


32
Insamlingar

385
Gåvor