Spring för alla barns rätt till sin barndom

Spring för alla barns rätt till sin barndom

Just nu är ditt bidrag viktigare än någonsin!

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn i hela Sverige vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld.

De senaste åren har varit extra svåra för barnen vi möter och vi är i stort behov av att nå och stötta fler. Vi har mött många barn som påverkats av pandemin, och vars psykiska ohälsa förvärrats. Vi känner även en ökad oro för de här barnen, då deras föräldrar ofta tillhör en grupp som drabbas tidigt när ekonomin försämras och läget på arbetsmarknaden hårdnar. I inflationens och lågkonjunkturens spår larmar nu exempelvis skolor om att barnen äter allt mer i skolmatsalen. Det är ett allvarligt tecken som även speglar det vi upplever i vår verksamhet.

I Sverige har omkring 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. Hos oss får barnen chans att berätta om sina svåra hemförhållanden, kanske för allra första gången. Vi erbjuder stöd i Stockholm, Göteborg och Malmö samt tre olika stöd på riksnivå. Hos oss får barnen långsiktigt stöd, en gemenskap och möjlighet att förändra sitt eget liv.

På barnens uppdrag bedriver vi även ett kunskapshöjande arbete för alla som arbetar med barn i utsatthet, samt ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system.

Var med och gör skillnad! Spring Göteborgsvarvet för Maskrosbarn 2023!

39,004 kr
Collected


27
Fundraisers

267
Donations