Från ett maskrosbarn till ett annat

Från ett maskrosbarn till ett annat

Barn till föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld, har en ökad risk att få negativa konsekvenser till följd av sin uppväxt om stöd uteblir.

Av vuxna maskrosbarn har 4–7 gånger fler vårdats för eget missbruk, 2–3 gånger fler har vårdats inom psykiatrin och 3 gånger fler har vårdats för självmordsförsök. Det finns såklart även många som inte ryms inom statistiken men som ändå bär ett tungt bagage och aldrig har fått chans att uppleva sin barndom.

Vuxna maskrosbarn berättar ofta att de hade behövt oss när de växte upp. Vi kan inte vrida tillbaka tiden, men vi kan finnas här för de barn som behöver oss idag.

Genom att starta en insamling är du med och möjliggör Maskrosbarns verksamhet så fler barn kan få stöd för sin situation av trygga vuxna som finns där.
You need to accept Marketing cookies to see this video.

11,560 kr
Collected


4
Fundraisers

72
Donations