Maskrosbarns arbete

Maskrosbarns arbete

500 000 barn i Sverige har en förälder som utsätter dem för våld, har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Det är cirka 5-6 barn i varje skolklass.

Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra dessa barns levnadsvillkor. Genom våra nio stödprogram kan vi ge dem en trygg plats utanför hemmet, vuxna att prata med och vetskapen om att de inte är ensamma i sin situation.

Med ditt stöd kan vi ge fler barn möjlighet till en tryggare barndom, här och nu!

86 603 kr
Insamlat


23
Insamlingar

192
Gåvor