Uppfyll barns julönskningar om ett bättre liv!

Uppfyll barns julönskningar om ett bättre liv!

Alla barn får inte sina julönskningar uppfyllda. Många barn har bara en enda önskan. Att de ska får en jul utan bråk, alkohol eller en förälder som förmår skapa en fin jul.

Varje år stöttar vi som organisation barn runt om i Sverige i fleråriga stödprogram. Vid jul, som kan vara extra jobbig för barn som har det svårt hemma, erbjuder vi jullovsläger över julafton, stödsamtal med trygga vuxna (både fysiskt och online) och en chatt där barn kan vara anonyma och våga berätta för allra första gången. Inför jul har egna julfiranden på våra ungdomsgårdar där vi pysslar, julbakar och äter julmat. Tillsammans med barnen skapar vi fina julminnen.

Vår stödpersonal delar erfarenhet med barnen om att ha en svår hemsituation. De jobbar både med att stötta och hjälpa barn i akuta situationer till att ge dem långsiktigt tillitsbaserat stöd.
Alla barn har rätt till sin barndom.

Stötta Maskrosbarns julinsamling – ditt stöd gör skillnad!

84 093 kr
Insamlat


18
Insamlingar

393
Gåvor