För en mindre ensam jul

För en mindre ensam jul

2020, året av ensamhet och isolering. En känsla som barn till föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dem för våld, känner alltför väl igen. Barnen beskriver ofta julen som extra svår. En känsla av att ingen i hela världen har det som dem.

Med ditt bidrag kan Maskrosbarn stötta fler barn i jul och minska känslan av ensamhet hos dem genom bl.a. chatt, samtalsstöd med kuratorer och möjlighet att få en egen coach online.

Starta en egen insamling eller stötta någon annans – tillsammans är vi mindre ensamma!

61 913 kr
Insamlat


13
Insamlingar

309
Gåvor