1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Ge barn som har det svårt hemma fina sommarminnen

Barn till föräldrar som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld, får gång på gång uppleva att deras förväntningar krossas. Detta är extra påtagligt under sommaren då skola, fritidsaktiviteter och andra viktiga vuxna tar sommarlov och de tvingas leva nära föräldrar som inte orkar eller förmår skapa fina sommarminnen för sina barn. Osäkerheten om hur det ska bli gör att många känner stor oro inför och under sommaren, och tio veckor kan kännas som en oändlighet.Genom att starta insamling är du med och möjliggör Maskrosbarns verksamhet så att vi kan arbeta för att barnen ska få fina sommarminnen, en paus hemifrån, en trygg vuxen att prata med, någon som lyssnar och vetskapen om att de inte är ensamma i sin situation.

Choose Project Read More...

Uppfyll barns julönskningar om ett bättre liv!

Alla barn får inte sina julönskningar uppfyllda. Många barn har bara en enda önskan. Att de ska får en jul utan bråk, alkohol eller en förälder som förmår skapa en fin jul.Varje år stöttar vi som organisation barn runt om i Sverige i fleråriga stödprogram. Vid jul, som kan vara extra jobbig för barn som har det svårt hemma, erbjuder vi jullovsläger över julafton, stödsamtal med trygga vuxna (både fysiskt och online) och en chatt där barn kan vara anonyma och våga berätta för allra första gången. Inför jul har egna julfiranden på våra ungdomsgårdar där vi pysslar, julbakar och äter julmat. Tillsammans med barnen skapar vi fina julminnen.Vår stödpersonal delar erfarenhet med barnen om att ha en svår hemsituation. De jobbar både med att stötta och hjälpa barn i akuta situationer till att ge dem långsiktigt tillitsbaserat stöd.Alla barn har rätt till sin barndom.Stötta Maskrosbarns julinsamling – ditt stöd gör skillnad!

Choose Project Read More...

Maskrosbarns arbete

500 000 barn i Sverige har en förälder som utsätter dem för våld, har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Det är cirka 5-6 barn i varje skolklass.Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra dessa barns levnadsvillkor. Genom våra nio stödprogram kan vi ge dem en trygg plats utanför hemmet, vuxna att prata med och vetskapen om att de inte är ensamma i sin situation.Med ditt stöd kan vi ge fler barn möjlighet till en tryggare barndom, här och nu!

Choose Project Read More...

Från ett maskrosbarn till ett annat

Barn till föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld, har en ökad risk att få negativa konsekvenser till följd av sin uppväxt om stöd uteblir.Av vuxna maskrosbarn har 4–7 gånger fler vårdats för eget missbruk, 2–3 gånger fler har vårdats inom psykiatrin och 3 gånger fler har vårdats för självmordsförsök. Det finns såklart även många som inte ryms inom statistiken men som ändå bär ett tungt bagage och aldrig har fått chans att uppleva sin barndom.Vuxna maskrosbarn berättar ofta att de hade behövt oss när de växte upp. Vi kan inte vrida tillbaka tiden, men vi kan finnas här för de barn som behöver oss idag.Genom att starta en insamling är du med och möjliggör Maskrosbarns verksamhet så fler barn kan få stöd för sin situation av trygga vuxna som finns där.

Choose Project Read More...