1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Spring för alla barns rätt till sin barndom

Just nu är ditt bidrag viktigare än någonsin! Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn i hela Sverige vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld.De senaste åren har varit extra svåra för barnen vi möter och vi är i stort behov av att nå och stötta fler. Vi har mött många barn som påverkats av pandemin, och vars psykiska ohälsa förvärrats. Vi känner även en ökad oro för de här barnen, då deras föräldrar ofta tillhör en grupp som drabbas tidigt när ekonomin försämras och läget på arbetsmarknaden hårdnar. I inflationens och lågkonjunkturens spår larmar nu exempelvis skolor om att barnen äter allt mer i skolmatsalen. Det är ett allvarligt tecken som även speglar det vi upplever i vår verksamhet.I Sverige har omkring 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. Hos oss får barnen chans att berätta om sina svåra hemförhållanden, kanske för allra första gången. Vi erbjuder stöd i Stockholm, Göteborg och Malmö samt tre olika stöd på riksnivå. Hos oss får barnen långsiktigt stöd, en gemenskap och möjlighet att förändra sitt eget liv.På barnens uppdrag bedriver vi även ett kunskapshöjande arbete för alla som arbetar med barn i utsatthet, samt ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system. Var med och gör skillnad! Spring Göteborgsvarvet för Maskrosbarn 2023!

Choose Project Read More...

Ge barn som har det svårt hemma fina sommarminnen

Barn till föräldrar som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld, får gång på gång uppleva att deras förväntningar krossas. Detta är extra påtagligt under sommaren då skola, fritidsaktiviteter och andra viktiga vuxna tar sommarlov och de tvingas leva nära föräldrar som inte orkar eller förmår skapa fina sommarminnen för sina barn. Osäkerheten om hur det ska bli gör att många känner stor oro inför och under sommaren, och tio veckor kan kännas som en oändlighet.Genom att starta insamling är du med och möjliggör Maskrosbarns verksamhet så att vi kan arbeta för att barnen ska få fina sommarminnen, en paus hemifrån, en trygg vuxen att prata med, någon som lyssnar och vetskapen om att de inte är ensamma i sin situation.

Choose Project Read More...

Julen kan vara tung att bära

Julen är tung att bära för barn till föräldrar med missbruk och psykiska sjukdomar. Julen innebär många förväntningar kring julmys, familjesammankomster och traditioner och barnen kan under flera veckor tvingas vara nära föräldrar som inte orkar eller förmår skapa en fin jul för sina barn. Osäkerheten om hur det ska bli gör att många känner stor oro inför julen och föräldrarnas mående.Under julen arrangerar vi på Maskrosbarn jullovsläger, erbjuder stödsamtal med trygga vuxna och har en chatt där barn kan vara anonyma och berätta om hur de har det hemma, kanske för allra första gången. Våra ungdomsgårdar bjuder in till julfiranden där vi pysslar, julbakar och äter julmat. Tillsammans med barnen skapar vi fina julminnen.Starta en julinsamling till förmån för Maskrosbarn – ditt stöd gör skillnad!

Choose Project Read More...

Maskrosbarns arbete

500 000 barn i Sverige har en förälder som utsätter dem för våld, har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Det är cirka 5-6 barn i varje skolklass.Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra dessa barns levnadsvillkor. Genom våra nio stödprogram kan vi ge dem en trygg plats utanför hemmet, vuxna att prata med och vetskapen om att de inte är ensamma i sin situation.Med ditt stöd kan vi ge fler barn möjlighet till en tryggare barndom, här och nu!

Choose Project Read More...

Från ett maskrosbarn till ett annat

Barn till föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld, har en ökad risk att få negativa konsekvenser till följd av sin uppväxt om stöd uteblir.Av vuxna maskrosbarn har 4–7 gånger fler vårdats för eget missbruk, 2–3 gånger fler har vårdats inom psykiatrin och 3 gånger fler har vårdats för självmordsförsök. Det finns såklart även många som inte ryms inom statistiken men som ändå bär ett tungt bagage och aldrig har fått chans att uppleva sin barndom.Vuxna maskrosbarn berättar ofta att de hade behövt oss när de växte upp. Vi kan inte vrida tillbaka tiden, men vi kan finnas här för de barn som behöver oss idag.Genom att starta en insamling är du med och möjliggör Maskrosbarns verksamhet så fler barn kan få stöd för sin situation av trygga vuxna som finns där.

Choose Project Read More...