1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Från ett maskrosbarn till ett annat

Barn till föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld, har en ökad risk att få negativa konsekvenser till följd av sin uppväxt om stöd uteblir.Av vuxna maskrosbarn har 4–7 gånger fler vårdats för eget missbruk, 2–3 gånger fler har vårdats inom psykiatrin och 3 gånger fler har vårdats för självmordsförsök. Det finns såklart även många som inte ryms inom statistiken men som ändå bär ett tungt bagage och aldrig har fått chans att uppleva sin barndom.Vuxna maskrosbarn berättar ofta att de hade behövt oss när de växte upp. Vi kan inte vrida tillbaka tiden, men vi kan finnas här för de barn som behöver oss idag.Genom att starta en insamling är du med och möjliggör Maskrosbarns verksamhet så fler barn kan få stöd för sin situation av trygga vuxna som finns där.

Välj Projekt Läs mer...

Spring för alla barns rätt till sin barndom

Ska du eller ni som företag springa ett lopp, gå över halva Sverige eller göra en annan utmaning som inkluderar rörelse? Gör det för Maskrosbarn genom att starta en egen insamling här! Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn över hela Sverige vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. Genom din utmaning och insamling är du med och bidrar till att barn med svåra hemförhållanden kan få hjälp och stöd för sin situation, en gemenskap med andra och en möjlighet att bara vara just barn. Just nu är ditt stöd viktigare än någonsin! Vi kan tydligt se att omvärldsläget och den ekonomiska krisen drabbat barnen vi mött i vår stödverksamhet under 2023. Barnen har berättat om stor oro för såväl sina föräldrars som sitt egna psykiska mående, samt för att pengarna i familjen inte ska räcka ens till det mest nödvändiga. Ett tungt bevis på att det blivit värre för många barn är att vi på Maskrosbarn under 2023 gjorde fler än dubbelt så många orosanmälningar till socialtjänsten än året innan. Trots den dystra siffran finns det hopp i att fler barn vågar berätta för oss om det allra svåraste i sitt liv och att vi tillsammans kan agera på det. Inget barn ska behöva vara rädd i sitt eget hem.Var med och gör skillnad – spring för bars rätt till sin barndom!

Välj Projekt Läs mer...

Ge barn som har det svårt hemma fina sommarminnen

Barn till föräldrar som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld, får gång på gång uppleva att deras förväntningar krossas. Detta är extra påtagligt under sommaren då skola, fritidsaktiviteter och andra viktiga vuxna tar sommarlov och de tvingas leva nära föräldrar som inte orkar eller förmår skapa fina sommarminnen för sina barn. Osäkerheten om hur det ska bli gör att många känner stor oro inför och under sommaren, och tio veckor kan kännas som en oändlighet.Genom att starta insamling är du med och möjliggör Maskrosbarns verksamhet så att vi kan arbeta för att barnen ska få fina sommarminnen, en paus hemifrån, en trygg vuxen att prata med, någon som lyssnar och vetskapen om att de inte är ensamma i sin situation.

Välj Projekt Läs mer...

Maskrosbarns arbete

500 000 barn i Sverige har en förälder som utsätter dem för våld, har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Det är cirka 5-6 barn i varje skolklass.Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra dessa barns levnadsvillkor. Genom våra nio stödprogram kan vi ge dem en trygg plats utanför hemmet, vuxna att prata med och vetskapen om att de inte är ensamma i sin situation.Med ditt stöd kan vi ge fler barn möjlighet till en tryggare barndom, här och nu!

Välj Projekt Läs mer...

Julen kan vara tung att bära

Julen är tung att bära för barn till föräldrar med missbruk och psykiska sjukdomar. Julen innebär många förväntningar kring julmys, familjesammankomster och traditioner och barnen kan under flera veckor tvingas vara nära föräldrar som inte orkar eller förmår skapa en fin jul för sina barn. Osäkerheten om hur det ska bli gör att många känner stor oro inför julen och föräldrarnas mående.Under julen arrangerar vi på Maskrosbarn jullovsläger, erbjuder stödsamtal med trygga vuxna och har en chatt där barn kan vara anonyma och berätta om hur de har det hemma, kanske för allra första gången. Våra ungdomsgårdar bjuder in till julfiranden där vi pysslar, julbakar och äter julmat. Tillsammans med barnen skapar vi fina julminnen.Starta en julinsamling till förmån för Maskrosbarn – ditt stöd gör skillnad!

Välj Projekt Läs mer...